Ευρωπαϊκές εκλογές ή Ευρωεκλογές. Τι είναι;

Ευρωπαϊκές εκλογές ή Ευρωεκλογές. Τι είναι;

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ επιλέγουν εκείνους που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θεσμικό όργανο που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία και εκφράζει τα συμφέροντά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Οι πρακτικές της ψηφοφορίας ποικίλλουν μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αλλά υπάρχουν και ορισμένα κοινά στοιχεία. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ).

Πόσοι ΒΕΚ εκλέγονται από κάθε χώρα;

Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας, με τις μικρότερες χώρες να καταλαμβάνουν περισσότερες έδρες απ’ ό,τι αν εφαρμοζόταν ένα αυστηρά αναλογικό σύστημα. Επί του παρόντος, ο αριθμός των ΒΕΚ κυμαίνεται από έξι για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Εσθονία έως 96 για τη Γερμανία.

Εκλογικό σύστημα

Σύμφωνα με τους κανόνες, κατά την εκλογή των ΒΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι, αν ένα κόμμα λάβει το 20% των ψήφων, θα κερδίσει και περίπου το 20% των διεκδικούμενων εδρών, έτσι ώστε και τα μεγάλα και τα μικρότερα πολιτικά κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι χώρες είναι ελεύθερες να αποφασίσουν για πολλές άλλες σημαντικές πτυχές της διαδικασίας ψηφοφορίας. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη διαιρούν την επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, ενώ σε άλλα υπάρχει μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Ημέρες ψηφοφορίας
Οι χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετικές παραδόσεις ως προς την ψηφοφορία και η καθεμιά μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η ακριβής ημέρα της ψηφοφορίας εντός ενός διαστήματος τεσσάρων ημερών, από την Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία είθισται να ψηφίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες) έως την Κυριακή (ημέρα κατά την οποία διενεργούν εκλογές οι περισσότερες χώρες).
Ποιος κατεβαίνει στις εκλογές;

Στις εκλογές συμμετέχουν εθνικά πολιτικά κόμματα αλλά, αφού εκλεγούν, οι περισσότεροι ΒΕΚ επιλέγουν να ενταχθούν σε διεθνικές πολιτικές ομάδες. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα διατηρούν δεσμούς με κάποια πανευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δεξιά στήλη) και άρα, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που τίθενται το βράδυ των εκλογών είναι ποια από αυτές τις ευρωπαϊκές συσσωματώσεις θα ασκήσει την μεγαλύτερη επιρροή κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Έχοντας λόγο για το ποιος θα προεδρεύσει της Επιτροπής

Κατά τις εκλογές του 2014, τα κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υπέδειξαν για πρώτη φορά τους υποψηφίους τους για την ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ. Ο υποψήφιος του κόμματος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβε την έγκριση του νέου Κοινοβουλίου. Έτσι, ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες όχι μόνο είχαν την ευκαιρία να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του Κοινοβουλίου, αλλά και να καθορίσουν ποιος θα αναλάμβανε την πρόταση και διαχείριση των πολιτικών της ΕΕ.