Νόμος 4406/2016, ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016, Απλή αναλογική

Νόμος 4406/2016, ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016,  Απλή αναλογική

Με το Νόμο 4406/2016 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, κάποιες από τις οποίες έχουν άμεση ισχύ και κάποιες που θα ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές.

Νόμος 4406-2016 ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

 

Αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων

Με το άρθρο 2 του Νόμου 4406/2016, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 6 του Νόμου 3231/2004,  όπως κωδικοποιήθηκαν στα άρθρα 99 παρ. 2, 3 και 4 του Π.Δ. 26/2012, προβλέπεται η καθιέρωση αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων.

Συγκεκριμένα, καταργείται το bonus των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα και, πλέον, για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300.

Παράλληλα, αλλαγές υπάρχουν και στο άρθρο 8 του Νόμου 3231/2004 (άρθρο 100 Π.Δ. 26/2012) αναφορικά με την κατανομή εδρών επικρατείας και την κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες.

Ψήφος στα 17

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4406/2016, το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν πλέον οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και όχι το δέκατο όγδοο, όπως ίσχυε.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα και με το άρθρο 5 του Ν. 4406/2016, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (ήτοι 26 Ιουλίου 2016).