ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012- «Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012- «Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κ. Κάρολος Παπούλιας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2623/1998, «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α΄), μετά την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αναστάσιου Γιαννίτση, αποφασίζει ότι οι ισχύουσες διατάξεις κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο:  «Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ.26-2012, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

^