Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014-2019)

Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014-2019)

Ο αριθμός των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται με την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά τις εκλογές του 2014 το Σώμα αποτελείται από 751 βουλευτές. Σύμφωνα με την κατανομή μεταξύ των κρατών μελών ο αριθμός των Ελλήνων Ευρωβουλευτών ανέρχεται σε 21. Στην Ελλάδα οι εκλογές διεξήχθησαν με αμιγώς αναλογικό σύστημα σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια και για πρώτη φορά με σταυρό προτίμησης. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συσπειρώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητα τους.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της χώρας μας αριθμεί 5 γυναίκες ενώ οι υπόλοιποι 16 είναι άντρες. Έξι Ευρωβουλευτές ανήκουν στην Πολιτική Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς, πέντε Ευρωβουλευτές ανήκουν στην Πολιτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τέσσερις Ευρωβουλευτές ανήκουν στην Πολιτική Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, ένας Ευρωβουλευτής ανήκει στην Πολιτική Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ενώ πέντε βουλευτές δεν προσχώρησαν σε καμιά πολιτική ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους.

Τα πολιτικά όργανα του ΕΚ περιλαμβάνουν το Προεδρείο στο οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος και οι 14 Αντιπρόεδροι, τη Διάσκεψη των Προέδρων (ο Πρόεδρος και οι Πρόεδροι των πολιτικών ομάδων), τους 5 Κοσμήτορες που είναι επιφορτισμένοι με διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα που αφορούν τους βουλευτές του ΕΚ, τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Διακοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων καθώς και των προέδρων των Επιτροπών και των Αντιπροσωπειών διαρκεί δυόμισι έτη. Ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, συμμετέχει στο Προεδρείο του ΕΚ ως ένας από τους συνολικά 14 Αντιπροέδρους του ΕΚ.

Οι βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, καθώς και στις Αντιπροσωπείες του ΕΚ που διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες, εθνικά κοινοβούλια και οργανισμούς.

Βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο πληροφορίες για κάθε Έλληνα Ευρωβουλευτή.

 europarl.gr
——————

Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

 • Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Ελιά

Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ

 • Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Λαϊκή Ενότητα

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

 • Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Γεώργιος ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ

Λάμπρος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

Γιώργος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 • Γιώργος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Το Ποτάμι

Εύα ΚΑΪΛΗ

 • Εύα ΚΑΪΛΗ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Ελιά

Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 • Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία

Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

 • Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Κωνσταντίνα ΚΟΥΝΕΒΑ

 • Κωνσταντίνα ΚΟΥΝΕΒΑ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Μιλτιάδης ΚΥΡΚΟΣ

 • Μιλτιάδης ΚΥΡΚΟΣ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Το Ποτάμι

Γεώργιος ΚΥΡΤΣΟΣ

 • Γεώργιος ΚΥΡΤΣΟΣ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία

Νότης ΜΑΡΙΑΣ

 • Νότης ΜΑΡΙΑΣ
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ελλάδα Ανεξάρτητος

Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

 • Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ

 • Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Independent

Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ

 • Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία

Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

 • Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ελλάδα Νέα Δημοκρατία

Σωτήριος ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

^