Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής στο δημοτικό σύμβουλο από το Υπουργείο Εσωτερικών

Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής στο δημοτικό σύμβουλο από το Υπουργείο Εσωτερικών

  Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνει τους δήμους ότι έχει γίνει νομολογιακά δεκτό ότι δημοτικός σύμβουλος, έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/2010 και 151 ΚΔΚ, κατά απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στην έκδοση της οποίας δεν έχει συμπράξει. Τούτο γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι […]

Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο (αρ. πρ. 32781/18-9-2015)

Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο (αρ. πρ. 32781/18-9-2015)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών / Διεύθυνση Εκλογών που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 (αρ.πρ. 32781) γνωστοποιείται ότι για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχύουν τα εξής: – ΘΕΜΑ: «Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο» Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 […]

Δημοτικές & κοινοτικές Εκλογές 2002

Δημοτικές & κοινοτικές Εκλογές 2002

Οι ελληνικές αυτοδιοικητικές (δημοτικές και νομαρχιακές) εκλογές 2002 πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2002 για την ανάδειξη εκπροσώπων στις Υπερ-Νομαρχίες, σε 54 νομούς και σε περισσότερους από 1.030 δήμους και κοινότητες της ελληνικής επικράτειας. Στους τρεις μεγαλύτερους δήμους της χώρας επικράτησαν υποψήφιοι που υποστηρίχθηκαν από το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΝΔ). Στην Αθήνα η Ντόρα […]